Cool!
GİRİŞ YAP

Kullanıcı Sözleşmesi


Bu kullanıcı sözleşmesi (''Sözleşme'') , ticari merkezi ''Cemal Gürsel Caddesi No : 22/2'' adresinde bulunan HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'ne ait www.thecoollection.com alan adlı web sitesine (''site'') üye olarak ve / veya Siteyi görüntüleyerek ve / veya sitenin avantajlarından faydalanarak bu sözleşmenin tamamını okuduğunu , tüm hükümleri anladığını ve onayladığını , burada yer alan hükümlere ilişkim hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (''Kullanıcı'') arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir. (HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ile Kullanıcı birlikte ''Taraflar'' olarak anılacaktır.)

UYARI 

Aşağıda belirtilen şartlar , kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin , site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. 

Kullanıcı , belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde siteyi kullanmamalıdır.

Siteyi kullanmak ve kişisel bigilerin yer alacağı formu doldurmak , buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , dilediği zaman bu sözleşmenin içeriğini güncelleme ve / veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. 

HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ve sitede yer alan ürünlerin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek / tüzel kişiler olup HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , markalarla sununlan ürünlerin sağlayıcısı , uygulayıcısı  ve / veya marka sahiplerinin acentesi , bayii , vekili veya temsilcisi değildir.

Siteye girilmesi , sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle , sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri veya www.thecoollection.com sorumlu değildir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşmenin konusu , sitede sunulan ürün ve hizmetlerin , bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş  bu sözleşmenin kapsamı ; işbu sözleşme ile , site içerisinde yer alan kullanıma , üyeliğe ve ürünlere ilişkin HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı , yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul ekmekle, site içinde yer alan kullanıma , üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak HE Moda Tasarım danışmanlık hizmetleri tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı , bahsi geçen beyanlarda belirtilern her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve beyan eder. 

2. KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı; 

2.a Yanlış , düzensiz , eksik ve yanıltıcı bilgiler , genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri siteye kaydetmeyecektir.

2.b. Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı , şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

2.c.Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır. 

2.d. Bir başkasına ait IP adresi , elektronik posta adresi , kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak , ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı  doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

2.e Kendisine site tarafından gönderilebilecek her türlü e posta iletisine simdiden onay vermiş kabul edilir.

2.f. Sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.g. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri önceden yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini , üye bilgilerini , kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı thecoollection.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

3. HE MODA TASARIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.a. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , Kullanıcının paylaşıma açmadığı kişisel bilgilerini Gizlilik Kurallarında belirtilen haller hariç olmak üzere üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.b. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi ir elektronik sabotaj , sitenin veya site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve /veya salırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun veya resmi makamlardan kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

3.c. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri gerekli gördüğü hallerde  Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir.

3.d. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolunde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine , portallarıa veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam , referans , v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.e. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin her zmaan herhangi bir gerekçe göstermeksizin , tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma , hizmetin içeriğini ve sunu değiştirme hakkı vardır. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , herhangi bir değişiklik olması halinde , güncel kullanım şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.f. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , gerekli görmesi halinde kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya girişini engelleme hakkına sahiptir. 

3.g. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik , kendi yükümlülüğümü ifa ve bazı istatiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

4.a. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik , kişisel kullanım içindir. Sitenin ; her türlü tasarım, alan adı , logo , ikon , demonstratif , yazılı , elektronik , grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar , uygulanan satış sistemi , iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'ne ait olarak veya HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.b. Kullanıcı , site'de yayınlanan bilgileri , HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamam, satamaz , sergileyemez , çoğaltamaz ; bukapsamda başkaca çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır. 

4.c. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'ne aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin site, sitede yayımlanan ürünler , bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka , ticari bilgi , 'know how' a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

5. SORUMLULUK VE UYGULAMA USULÜ

5.a. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi , zamanı , tarihi , görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacıyla takip edilmektedir. Bu bilgiler , Gizlilik kurallarına bağlı kalınarak , içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve siteyi geliştirmektir.

5.b. Kullanıcı , kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir.

5.c.Kullanıcı , Siteden yararlanırken , Türk Ceza Kanunu , Türk Ticaret Kanunu , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu , Markaların /Patent Haklarının korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler , Borçlar Kanunu ve diğer ilgili her türlü mevzuat hükümlerinin yanında sitenin yayımlayacağı  her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasaklara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki , cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve /veya sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde , Kullanıcının Siteden yararlanması HE Moda Tasarım Danışmanlık Hzimetleri tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve /veya hesabı kapatılabilir. 

5.e. Kullanıcının diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz , sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz / kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunama. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.f. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından , kaybolmasından , silinmesinden veya hasar görmesinden HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri sorumlu tutulamaz. 

5.g. Kullanıcı , Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı , marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

5.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi , bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.i. Site ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'ne aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

5.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.

5.k. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , kullanım şartları , gizlilik kuralları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla , kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

5.l. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

5.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları  kabul etmiş sayılır.

5.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için , lütfen ''Gizlilik Sözleşmesi'' bölümünü okuyunuz.

Kullanıcı , Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı , kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren bu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme , üyeliğin sona ermesiyle veya işşbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin ggerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın  kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

7.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri için , gecikme , eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ''Mücbir sebep'' terimi , doğal afet , isyan , savaş , grev , iletişim sorunları , altyapı ve internet arızaları (3.Kişiler tarafından HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri bilişim sistemine girilmesi , bilgisayar virüsü konulması , site içeriğinin HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri , bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil) , elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulamasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek , üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

10. TEBLİGAT ADRESLERİ

10.a. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

10.b. Site, Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Site tarafından yollanmasından 1(bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan , kabul ve garanti eder.