Cool!
GİRİŞ YAP

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


www.thecoollection.com alan adlı web sitesi (kısaca ''SİTE'' olarak anılacaktır) HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri (kısaca ''The Coollection'' olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup ; SİTE'nin tüm hakları thecoollection'a aittir.

SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan / ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler , işbu The Coollection Site Kullanım Koşulları'nı (kısaca ''KOŞULLAR''olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi , işbu KOŞULLAR'da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

1. TANIMLAR

TheCoollection : HE Moda Tasarım Danışmanlık Hizmetleri'ni

SİTE : The Coollection tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu , çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.thecoollection.com alan adlı web sitesini, 

KULLANICI(LAR) : SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE'de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan geçrek veya tüzel kişi(ler)i ,

HİZMET(LER) : KULLANICILAR'ın işbu Sözleşme'de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla The Coollection tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları , 

LİNK(LER) : SİTE üzerinden bir başka web sitesine , dosyalara , içeriğe veya başşka bir web sitesinden SİTE'ye , dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı , 

İÇERİK(LER) : SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya , resim , rakam , fiyat , vb. görsel, yazısal ve işitsel imgeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI :  SİTE'de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilk politikasını ifade etmektedir.

 

2.GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2.1.1. KULLANICILAR, The Coollection'ı sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken , işbu KOŞULLAR'a , SİTE'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. The Coollection'ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE 'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, The Coollection'ın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı , görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul , beyan ve taahhüt eder. 

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri , metinleri , görsel ve işitsel imgeleri , video klipleri , dosyaları , veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacğaını, dağıtmayacağını , işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile , gerekse de başka yollarla The Coollection ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.3. SİTE dahilinde üçüncü kişliler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı The Coollection'ın , The Coollection'ın işbirliği içinde bulunduğu kurumların , The Coollection çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin , içeriklerin , görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. The Coollection, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini , doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. KULLANICILAR, SİTE'yi kullanarak , The Coollection'ın diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR'ın işbu  KOŞULLAR'a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan ötürü The Coollection'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

2.1.5. KULLANICILAR, The Coollection'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul , beyan ve taahhüt etmektedirler. The Coollection, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen , değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla ; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 

2.2. THE COOLLECTION'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1. The Coollection dilediği zaman , SİTE'de bildirmek suretiyle , HİZMETLER'i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE'de bildirimin yapılmasından itibaren , söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER'den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR'a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 

2.2.2. The Coollection, SİTE dahilinde sunulan HİZMETLER'i ve İÇERİKLER'i her zmaan değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. The Coollection , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR'ın yaşayacğaı sorunlardan The Coollection sorumlu tutulamaz. 

2.2.4. KULLANICILAR, The Coollection'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. The Coollection tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü taktirde The Coollection tarafından yapılabilir. The Coollection tarafından telp edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin , KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

2.2.5. SİTE'de , The Coollection'ın kendi kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklerie ve/veya dosyalara link verilebiir. 

The Coollection, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen  üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka we sitelerinin , dosyaların ve içeriklerin , bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma ; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin yanlış beyan hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve bezeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

The Coollection, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini , elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domai tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgierini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından söz konusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmemesi , tamamen KULLANICILAR'ın kendi insiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.